Portal de la casa de can Ral Calldetenes

Osona
Nucli urbà de Calldetenes. Carrer Girona s/n (08506 Calldetenes)
c/ Girona, entre els carrers Joan Maragall i Sant Marc, dins del nucli de Calldetenes

Coordenades:

41.92478
2.28567
440771
4641671
08037-132
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Popular
XVIII
1744
Bo
Aquesta casa sembla que actualment no es troba habitada, quedant enmig d'un espai objecte de futures urbanitzacions. Caldria doncs preservar aquest element en cas de modificació o enderroc de la casa.
Inexistent
Fàcil
Estructural
Privada
Ref. cad.: 001A09001
Raquel Valdenebro Manrique

Llinda i portal que permet l'accés a l'edifici conegut com cal Ral. Es tracta d'un portal arquitravat situat en la façana orientada al nord-oest de l'edifici presidit per una llinda monolítica de pedra sorrenca de Folgueroles, on es pot apreciar la següent inscripció: "AVE MARIA SIN PECADO CONCEBIDA. JACME VERGES. ANY 1744". Aquesta llinda recau sobre un seguit de carreus de diferents mides que conformen els brancals del portal. Aquest portal s'emmarca a la planta baixa d'un edifici aixecat en mur de mamposteria irregular, format per planta baixa, primer pis i pis sota coberta. Es troba parcialment exempt, ja que al cantó de ponent se li adossa una altra casa anomenada Can Granota.

L'establiment de població a Calldetenes va començar a la segona meitat del segle XVI. El 1609 el nucli de cases de Calldetenes ja devia estar consolidat. Estructuralment, el nucli antic és format per la confluència dels antics camins que anaven de Vic a França per Sant Julià de Vilatorta (carrer gran), i per la branca que d'allà sortia i anava a Sant Tomàs de Riudeperes. Entre ambdós camins va sorgir una plaça, la Plaça Vella, i el conjunt es va acabar completant amb un seguit de carrers annexes més petits. Cal pensar que aquesta casa es trobava fins fa poques dècades a les afores del nucli urbà de Calldetenes, a alguns metres de distància de l'inici del carrer Gran. El fet de trobar-se aliniada amb una altra casa veïna anomenada Can Granota, en el que podia ser un primer embrió de façanes carrer, podria indicar que la seva situació era propera al pas de l'antic camí de Vic a Sant Julià de Vilatorta, que donava origen al carrer Gran. La data del 1744 podria ser considerada la data fundacional de la casa, i Jaume Vergés el nom del propietari, la qual cosa indicaria que es tracta d'una casa tan antiga com les del carrer Gran. Inicialment, cal pensar que la casa tingué només planta baixa i primer pis, a l'igual que la casa veïna. En un moment posterior, segurament a mitjans del segle XX, la casa fou aixecada amb un pis sota teulada, obrint-se la moderna finestra del primer pis, que substituiria a una altra més antiga.

AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.