Perotet Lluçà

Osona
Sector nord del terme municipal
A 3700 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 6'800

Coordenades:

42.1077
2.09027
424785
4662135
08109-15
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Inexistent
Sí, IPA. 22905
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A004000040000BR
Jordi Compte i Marta Homs

El Perotet està situada en un coll elevat a l'extrem nord del terme municipal al límit amb el terme municipal d'Alpens, als peus de la pista forestal que comunica Alpens amb Santa Eulàlia de Puig-oriol i uns metres al nord-oest de les Collades.
Es tracta d'una masia de reduïdes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis i una estructura adossada a l'oest. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra i en algunes parts de tàpia amb cantonades delimitades amb carreus treballats, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant diverses fases constructives. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra bisellada amb la data de 1631 inscrita a la llinda i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A l'esquerra s'observa l'estructura adossada a l'oest, bastida amb murs d'obra vista al nivell inferior i quedant oberta al nivell superior, on hi ha una eixida sustentada amb pilars d'obra vista i parcialment tancada amb planxes de fusta.
La façana oest conté adossada a la part dreta l'estructura que forma l'eixida al nivell superior. A la resta de la façana s'observa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i maó al primer pis i una petita obertura ubicada just sota teulada.
La façana nord conté únicament una finestra emmarcada amb pedra treballada a nivell de planta baixa.
La façana est, situada a tocar de la pista forestal, conté a nivell de planta baixa una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta actualment tapiada i al primer pis, dues finestres petites emmarcades amb maó i llinda de fusta.

Perotet es troba documentada en el cadastre de cases de Lluçà del 31 d'agost de 1716 amb el nom de Colladas de dalt, essent el propietari Pere Parotet. Al portal principal de la masia es conserva una llinda datada al primer terç del segle XVII.

Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.
Inventari de patrimoni cultural immoble de Catalunya. Lluçà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Revisat el juliol de 2008.