Passeig de plàtans de l'antiga carretera Balenyà

Osona
La Carretera Morta

Coordenades:

41.8121
2.23178
436191
4629199
08017 - 199
Patrimoni natural
Espècimen botànic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Balenyà. Carrer de Pista, 2 08550. Balenyà
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

El passeig de plàtans situat a l'entrada de la població, delimitava el traçat de l'antiga carretera de Barcelona a Vic al seu pas per la població. Es tracta d'un passeig de 700 metres, amb plàtans de notables dimensions, plantats a banda i banda. El tram comença al sud de la població, partint de la N-152a, amb una barrera de guarda-rodes de pedra, que impedeixen el trànsit rodat procedent d'aquesta via i acaba 700 metres més endavant enllaçant amb la mateixa carretera N-152a. Al principi, hi trobem un tram urbanitzat que s'anomena Passeig dels Plataners. En travessar la carretera C-1413b, segueix un tram sense urbanitzar, denominat Carretera Morta, que passa per ponent del mas Illa. En arribar a la via del tren i baixador de Renfe, que es troba a diferent nivell, queda tallat el pas. A l'altra banda de la via i del baixador de l'estació, el passeig reprèn amb un nou tram arbrat que desemboca de nou a la N-152a.

La carretera de Barcelona a Vic va construir-se durant la segona meitat del segle XIX. El traçat va desviar-se a la dècada de 1940.