Panteó de la família de D. Josep Balaguer i Martí Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Cementiri municipal (Carretera de Vilafranca a Guardiola - B-2127)

Coordenades:

41.35184
1.70042
391285
4578630
08305-305
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Realisme
Contemporani
XX
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 13301CF9718N
Jordi Montlló Bolart

Monument funerari compost d'una base de planta rectangular i d'un cos superior acabat amb coronament de cornisa amb antefixes als escaires. Al seu damunt hi ha un àngel sedent amb una trompeta a les mans que reposa sobre la falda. Una petita reixa de ferro forjat envolta la composició.

MAS i PERERA, Pere (1932). Vilafranca del Penedès. Editorial Barcino.
PLANAS, Mossèn Josep (Pvre.) (1948). Antics convents, esglésies i capelles de Vilafranca. Artes gráficas. Vilafranca del Penedès.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.
VALLS PEDROL, Jordi. Coord. (2004). El cementiri de Vilafranca del Penedès. Edició de l'autor. Vilafranca del Penedès.