Oratori de Sant Pere Màrtir Santa Maria d'Oló

Moianès
Prop del mas Rovira, al sector central del terme municipal
Sortint d'Oló per la carretera local de Sant Joan d'Oló, a uns 2 km
644

Coordenades:

41.86084
2.0401
420330
4634771
08258-25
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
XX
1960
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08258A005000840000AJ
Jordi Piñero Subirana

Petit oratori construït en data desconeguda i reubicat amb una petita reforma l'any 1960. Es troba emplaçat en una cruïlla de camins vora l'actual mas Rovira, i podria tenir alguna relació amb el pas del Camí de Sant Jaume per aquest sector. L'oratori s'aixeca 100 metres al nord del mas Rovira, en el punt on la carretera de Sant Joan d'Oló es troba amb un camí que marxa en direcció sud, cap a Vilarasau. Consisteix en un edicle de planta quadrada, pintat de blanc, amb una fornícula que acull una imatge moderna de sant Pere Màrtir, amb dos dels seus atributs habituals: una clau i un llibre. La construcció és coberta amb una teuladeta que té una creu de ferro al damunt. Una inscripció sota la teulada diu: "Año 1960".

Informació oral facilitada per Llorenç Rovira Armenteres, del mas Rovira

No coneixem l'any de construcció d'aquest oratori que, per la seva tipologia, tal vegada podria correspondre al segle XVIII o XIX. Estava emplaçat a la cruïlla entre el camí que va entre Oló i Sant Joan d'Oló (camí de la Salada) i el camí que es dirigeix cap a Vilarasau. Cal dir que en època medieval per aquest sector hi passava un dels ramals de la ruta catalana del camí de Sant Jaume, concretament el que passava per Girona, Vic, Manresa, Montserrat, Igualada i Lleida i que està documentat al segle XIV, ja que el mateix rei Pere III el Cerimoniós va fer aquest camí. Sembla que en el tram del Moianès l'itinerari venia de l'Estany i anava cap a Rojans (el camí actual trenca una mica més endavant), i continuava pel mas la Careta cap a Artés. Per tant, aquest era un lloc de pas ja des d'antic, i no es pot descartar del tot un origen medieval d'aquest oratori, però no tenim indicis fiables que ens informin sobre la seva antiguitat.
Originàriament, l'emplaçament de l'oratori era lleugerament diferent, ben al costat del camí de bast anterior a l'actual carretera. Entorn de 1960 un camió el va tombar i la família Rovira, propietaris de l'actual mas Rovira, el va reubicar en la data que està inscrita, mantenint més o menys la tipologia antiga. Sant Pere Màrtir era patró dels pubills, i a la dècada de 1990 els pubills d'Oló van fer una trobada en aquest indret i van reposar la imatge del sant a la fornícula, que llavors estava buida.