Mosaics de l'empresa "Productos del Cerdo" Calldetenes

Osona
Nucli urbà de Calldetenes C/ Gran num. 27 (08506 Calldetenes)
Carrer Gran núm 25-31 de Calldetenes.

Coordenades:

41.92564
2.28203
440470
4641769
08037-70
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
L'edfici-fàbrica actual es troba abandonat, perillant potser el seu enderroc ben aviat, substituint-la per una plaça. Si es dóna el cas, caldria fer un esforç per conservar els mosaics, símbols de l'empresa.
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Calldetenes. Pl. Onze de Setembre, s/n (08605 Calldetenes)
Raquel valdenebro Manrique

Es tracta d'un conjunt de dos mosaics enclavats a l'alçada del primer pis de la façana de migdia, que dóna al carrer Gran nº 27 de Calldetenes. Es tracta de dos mosaics policromats formats per rajoles de ceràmica de 20x20, que conformen exteriorment una forma ovalada. Ambdós mosaics eren decorats amb el logotip i la propaganda de la que fou una de les indústries més significatives de Calldetenes: "Productos del Cerdo", al llarg de la seva trajectòria històrica. Un d'ells simbolitza el logotip de l'empresa als seus inicis: 1945, i l'altre al final de la seva història: 1996. El primer d'ells fou el logotip escollit l'any 1945. Es llegeix "Productos del cerdo Vich S.A." "Fricer" "San Martín de Riudeperas. Vich" i centren el mosaic, la imatge d'un pernil i una llonganissa. Al segon mosaic, elaborat com a logotip l'any 1996, quan l'empresa es reconvertí en "Productes Basón", està inspirat en el mosaic original del 1945. S'aprecia un escut blasonat, sobre un fons de pergamí, coronat per la figura d'un porc jaient. Dins de l'escut, en diversos camps s'aprecien alguns productes del porc. A la part superior es llegeix: "Productos del cerdo. Vich S.A." i a la part inferior: "Sant Martín de Riudeperas. Vich" i amb lletres gotitzants la paraula "Blasón".

El valor patrimonial d'aquest mosaics és purament simbòlic. Cal pensar que més que patrimoni històric d'una fàbrica, són patrimoni històric d'una època.

La fàbrica més representativa de Calldetenes ha estat "Productos del Cerdo". Aixecada sobre el solar que ocupava inicialment l'Hostal de Cal Trempat, fou coneguda com a "Productos". Els seus començaments daten del 1945, i va ser objecte de diverses ampliacions: el 1947, 1954, 1959 i 1964. El 1965 es va traslladar i ampliar l'escorxador de porcí i vacum, i el 1969 la cadena de producció. El 1970 es va construir un magatzem, un taller mecànic i un menjador per als treballadors. El 1973 es van construir habitatges subvencionats per als treballadors al carrer de la Mercè. Malauradament, durant la dècada del 1980 no va poder suportar la competència de fàbriques veïnes. EL 1989 la família Baranera va deixar de ser propietària i la fàbrica es va vendre a una casa de pinsos de Manresa. El 1994 va fer fallida. El 1996 els treballadors, que s'havien quedat la fàbrica en règim de cooperativa, van aconseguir legalitzar la situació. La nova empresa va portar el nom de "Productes Blasón sccl". VILAMALA (2002:170)

AA.DD (1985) Inventari de Patrimoni Arquitectònic. Direcció General de Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya. AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.