Molí de Bossoms o Riaup Guardiola de Berguedà

  Berguedà
  Al costat del riu de Bóssoms
  Al costat de la llera del torrent de Riaup o de Bóssoms. S'hi arriba per la pista de Griera 500 m.
  825

  Coordenades:

  42.21802
  1.83301
  403683
  4674642
  08099-128
  Patrimoni immoble
  Obra civil
  Medieval
  XI-XVIII
  Dolent
  Fora d'ús, en ruïnes i cobert de vegetació amb la resclosa desapareguda i part del casal moliner esfondrat.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08098A01000001
  Pere Cascante i Torrella

  Restes de l'antic Molí de Bóssoms o de Riaup situat a la dreta de la riera homònima. Actualment del vell edifici es conserven restes del casal moliner, el cup, la bassa i part del canal. La paret de damunt la llera del riu i també la resclosa han desaparegut degut a les fortes avingudes que el riu pateix en temps de tardor i primavera. Del casal moliner es conserven les parets est, oest, sud i part de la nord, malgrat que aquesta darrera i al estar molt a prop del riu s'ha esfondrat i damunt de la llera on hi ha fragments de paret sencers. L'aparell és de carreus de pedra, mal treballats i escairats units amb argamassa de calç i disposats en filades més aviat irregulars. Únicament són en pedra picada les cantonades i alguns dels bastiments de les obertures que es troben dispersos damunt la llera. Està disposat de forma terrassada al marge dret del torrent i conserva encara amb força alçada les parets est i oest mig cobertes de vegetació. El carcabà està molt sepultat per la runa del mateix edifici i no es pot apreciar. Tampoc hi podem veure cap rastre de moles. A la part nord hi ha el cup amb una alçada de quatre metres i de planta quadrada. Darrere seu encara hi ha la bassa amb la paret de fons construïda amb aparell de pedra mal treballada i escairada, unida amb argamassa de calç i amb un orifici o sobreeixidor. El canal encara es pot endevinar que segueix uns metres més amunt fins a trobar la llera del riu. No hi ha cap rastre de la peixera.

  Edifici que malgrat el seu avançat estat de ruïna, encara en podem observar la disposició de molí de cup. Per la disposició de les parets del casal moliner, interpretem que hauria estat cobert amb teulada d'un sol vessant. La resclosa o peixera deuria ser de fusta, doncs no hem pogut evidenciar cap resta ni encaix, mlagrat en coneixem el lloc exacte. El que si que hi hem pogut trobar són unes grans pedres que possiblement haurien estat utilitzades per encaixar--hi una presa de fusta

  La història del molí de Riaup o de Bóssom es remuntaria possiblement a l'edat mitjana. La documentació referent a la consagració de Sant Llorenç esmenta un seguit d'alous amb les seves afrontacions. Entre elles hauríem de destacar les afrontacions del vilatge de Llenes que esmenta "Vall de l'Oriola, camí de Sant Llorenç o camí ral de Bagà i vallis moniarias, entre d'altres que traduït seria "la vall dels molins" i que correspondria amb la vall del riu Eina i els seus afluents. El terme de Riaup ens apareix lligat a la parròquia de Sant Climent de Vallcebre ja que en la seva acta de consagració i datada de 1040 fa esment de les afrontacions del seu terme "a parte orientis in flumine lubricato, t transit usque in via Bergitanne, in cirie a flumine Esna contra occidentem in Rivo Rialp, usque in grado Marva.." Entenem doncs que amb aquestes dues referències tindríem localitzat aquest molí que denominaria a la vall i que posteriorment passaria a denominar-se molí de Bossoms.

  BARTRINA, ENRIC ( 1985). El castell de Guardiola. Àmbit de Recerques del Berguedà. Berga. BOLÓS MASCLANS, J; PAGÈS, M (1996). El monestir de Sant Llorenç prop Bagà. Artestudi. Barcelona p- 56. SERRA I VILARÓ,JOAN (1989). Les baronies de Pinós i Mataplana. Investigació als seus arxius. Vol. III