Mines de carbó de can Batlle Sant Salvador de Guardiola

Bages
Prop de can Batlle
Camí que surt prop de rotonda del Calvet (C-37 z) direcció can Batlle, uns 1.000 m aprox.
290

Coordenades:

41.68809
1.76259
397021
4615886
08098-359
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
Dolent
Mines tapades i cobertes per la vegetació
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Referencia catastral de la parcela:

08097A01200026
Jordi Piñero Subirana

Antigues mines de carbó (tal vegada lignit o torba) situades en propietat de la masia de can Batlle. Es troben emplaçades en dos sectors. El primer és en un pendent vora el torrent de Montgròs, i conté tres boques de mina d'una profunditat de fins a 50 metres. Els forats van ser tapats superficialment mitjançant una esllavissada de terres per tal d'evitar accidents, però a l'interior conserven encara la cavitat. Les coordenades de l'indret corresponen a la mina més fàcil de localitzar. Una segona mina es trobaria uns 40 m al nord-oest, a l'altre costat del camí. I la tercera una mica més amunt. Cal dir que la ubicació d'aquestes mines és força aproximativa i derivada de notícies orals, ja que actualment tota la zona és coberta per vegetació de bosc i no s'hi aprecia cap indici concret.
En un sector proper, sota l'actual viaducte de la carretera C-37, hi havia dues boques de mina més, les quals hem de situar de manera encara més inconcreta (coordenades UTM: 396894;4615998). En punts propers a aquesta zona són visibles alguns estrats blavosos que correspondrien a un tipus de carbó o torba de molt baixa qualitat. Sembla ser que les mines van ser obertes a la dècada de 1940, coincidint amb l'escassetat energètica del moment de postguerra, i no devien donar un resultat satisfactori. Es tracta, per tant, d'un intent d'explotació minera efímera i fallida.

Informació oral facilitada per Josep Cots i Marc Sellarès.