Mina i bassa de Can Serra de l'Arca Aiguafreda

Vallès Oriental
Camí de Can Serra de l'Arca

Coordenades:

41.78751
2.2522
437863
4626454
08014-178
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Dolent
La mina està apuntalada i la bassa ha estat mutilada.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08014A004000020000BO
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La mina i la bassa de Can Serra de l'Arca estan situades al nord de la masia, prop del camí que va a Casanoves. La mina està construïda en una cota superior i és construïda amb pedra seca. A causa del mal estat estructural que presenta, està reforçada amb diversos puntals metàl·lics. L'aigua brolla de la mina seguint un rec excavat al terreny. Més avall hi ha la bassa, de planta rectangular. És feta de pedra lligada amb morter i té el mur de migdia enderrocat a causa de l'obertura del camí.

L'aigua de la mina es recollia a la bassa, que servia per regar les feixes inferiors.

ROMA, F. (2013). Patrimoni existencial d'Aiguafreda. Madrid: Bubok Publishing, S.L.