Masoveria de la Calveria Calldetenes

Osona
Entorn rural de Calldetenes Mas La Calvaria s/n (08506 Calldetenes)
Al costat del mas la Calveria

Coordenades:

41.9292
2.30535
442407
4642149
08037-59
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1817
Regular
Actualment es troba deshabitada i es troba mancada d'algunes reformes de manteniment bàsiques, sobretot a nivell de teulada.
Inexistent
Sí; IPA núm.49. ACCN:22537
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 002A00032
Raquel Valdenebro Manrique

Edifici de planta quadrangular, que s'ha aixecat aprofitant un lleuger desnivell del terreny. Es tracta d'un edifici de planta baixa, primer pis, i pis sota teulada, cobert a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana. Cal destacar que els voladissos de la teulada són més amples a llevant que a ponent, oferint un aspecte de teulada asimètrica. La construcció és feta amb mur de paredat disposat molt irregularment, sense rastre d'arrebossats exteriors. Les cantonades i les obertures s'han reforçat amb carreus quadrangulars i rectangulars més ben disposats. La façana principal es troba encarada a llevant, i l'accés es realitza mitjançant un portal cobert per una llinda monolítica, que es recolza sobre uns brancals fets amb carreus rectangulars ben tallats. A la llinda s'observa la data del 1817. Al costat d'aquest portal, s'obre una finestra quadrangular protegida per una reixa, que sembla donar ventilació a una zona destinada a corts. La vivenda es troba a l'alçada del primer pis, i s'obre a la façana principal amb dues finestres quadrangulars amb ampits que sobresurten en voladís. La façana nord s'obre amb dues finestres, una al primer pis i una altra al pis sota teulada, i amb un finestró a la planta baixa. A la façana de migdia s'adossa un cos rectangular cobert a dues aigües destinat al que sembla haver estat una cabanya. Sobre la teulada s'aprecia una petita finestra a nivell del primer pis de la casa. A la façana de ponent s'obren tres finestres, dues a la planta baixa protegides amb reixa, i una al primer pis, reforçada amb un ampit.

La història d'aquest edifici va lligada a la història del mas de la Calveria, ja que en realitat es tractava d'una masoveria de les moltes que el mas tenia. El fet de que aquesta es trobi aixecada a tocar pràcticament del mas original, fa pensar que potser el lligam dels propietaris amb els masovers era més estret, i que potser la casa estava destinada a la família de cuidadors de la casa. Cal pensar que possiblement l'origen de la construcció pugui remuntar-se a finals del segle XVIII, i la data del 1817 es correspongui a alguna reforma o consolidació. L'any 1860 era coneguda com a Casanova de la Calvaria. Actualment segueix pertanyent al mas de la Calvaria, i es troba deshabitada.

AA.DD (1985) Inventari de Patrimoni Arquitectònic. Direcció General de Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya. AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes GINEBRA I MOLINS, R. (1996) Economia i societat a la Catalunya interior als inicis de la Baixa Edat Mitjana. Vic. 1230-1233. Tesi doctoral inèdita. VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.