Mas Vilalta Sant Salvador de Guardiola

Bages
Prop del mas Enric de la Torre
De l'Enric de la Torre camí direcció N uns 200 m i trencall a E uns 200 m, part final sense camí.
432

Coordenades:

41.65274
1.74272
395310
4611985
08098-361
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Modern
Medieval
XIII-XVIII
Dolent
Jaciment molt arrasat
Inexistent
Sense accés
Sense ús
Privada
08097A007000090000EW
Jordi Piñero Subirana

Ruïnes que probablement pertanyen a l'antic mas Vilalta, documentat a l'època medieval i situat molt a prop d'una torre de defensa medieval i també del mas Enric de la Torre. Es troba emplaçat a la falda d'un petit turonet, uns 200 metres al nord-oest d'on hi ha les restes de la torre. Els vestigis del mas Vilalta es troben molt arrasats i tan sols són visibles diversos amuntegaments de pedres que podrien correspondre a alguns murs.

Diversos indicis ens porten a identificar aquestes ruïnes amb un mas que, en època medieval, era conegut amb el nom de Vilalta. L'estudiós Jaume Capdevila considerava que aquest mas es trobava al lloc on nosaltres hem situat la torre medieval i el mas Antic, però ens sembla que aquesta atribució és incorrecta. Encara actualment, segons el mapa de l'Institut Cartogràfic, el lloc on es troben les ruïnes es troba uns 200 m al sud-est d'un turó que apareix amb el nom de Vilalta.
El mas Vilalta es troba documentat al segle XIII. Segons J Capdevila, des de temps reculats hi havia membres d'aquest mas que tenien l'ofici de ferrer, feina que sembla que era transferida de generació en generació. El juny de 1285, havent mort P. de Vilalta, la seva muller passa a ocupar la propietat del mas Vilalta. La vídua procedeix a fer acte d'homenatge a Pau de Guardiola, i en dóna fe Pere de Turri, milites i veí d'un mas molt proper que pertany a la propietat de la Torre: Antic o Enric de la Torre (CAPDEVILA, 2006: 73). Particularment, tenim el dubte de si aquest Pere de Turri és el propietari del nou mas, Enric de la Torre, o bé de l'antiga torre de defensa que s'acabarà denominant mas Antic o Antic de la Torre. Tots dos són propers al mas Vilalta. Uns anys més tard, el març de 1345, un tal Pere Vilalta és absolt de tota servitud gràcies a la concessió feta pel castlà Galdo de Turri i Berenguer d'Òdena (CAPDEVILA, 2006: 18). En època més recent aquest mas era conegut amb un altre nom i se'n conserven documents a l'Enric de la Torre.

CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 18, 73.