Mas Rossell Font-rubí

Alt Penedès
Barri els Pujols, 1
A uns 300 m al NE de la carrerada
283

Coordenades:

41.39444
1.69177
390633
4583371
08085-123
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
001602600CF98C
Miquel Gea i Bullich

L'edifici principal és de planta rectangular amb planta baixa i dos pisos i coberta de dos aiguavessos. El carener de la coberta és paral·lel a la façana principal, que s'obre al SE. Atenent a la disposició dels elements de la façana principal és probable que, inicialment, hagués funcionat com tres habitatges diferenciats, atès que existeixen tres accessos, els tres amb arc escarser molt rebaixat. Sobre els tres accessos hi trobem sengles balcons sobre carteles amb d'obertura única allindada i amb barana de ferro. La resta d'obertures de la façana també són allindades i totes presenten sota l'ampit unes petites carteles de terracota. Tot i que els actuals propietaris asseguren que la casa podria remuntar-se al segle XVII, l'aspecte que presenta actualment l'edifici principal correspon a una construcció del segle XIX o principis del segle XX. La resta d'annexes de l'edifici corresponen al segle XX.

Les cantonades de la façana principal estan decorades amb falses cadenes cantoneres de carreus.