Mas del Clot del Saborell a Coll del Vent Guardiola de Berguedà

  Berguedà
  A sota del Coll del Vent
  Sota de Coll del Vent al costat de la font on hi passa el GR.4 deprés de passar el pla de l'Arca.
  1320,4

  Coordenades:

  42.27523
  1.91297
  410363
  4680907
  08099-173
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Popular
  XII-XVII
  Dolent
  Les ruïnes estan cobertes de vegetació i també del runam produït per l'enderroc dels seus murs.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08098A00500005
  Pere Cascante i Torrella

  Restes d'un mas d'origen medieval situat en uns planells sota del "Coll del vent", al costat de la font homònima i davant la vall de Gavarrós al costat del G.R.4. Les restes estan cobertes de vegetació i estan orientades a sud-est aprofitant un terrassament del terreny. Presenta una planta més aviat quadrangular i amb una divisió interna. La porta es situa a la banda sud i només conserva la part baixa. L'aparell de les seves parets és de filades de pedra irregulars, unides amb argamassa de calç i en sec amb algun fragment de taula i maó. Té les cantonades de pedra picada i cal destacar que l'angle sud-oest té un parament molt més acurat de carreus ben treballats i escairats, units amb argamassa de calç i col·locats en filades horitzontals. El pany nord i oest tenen una major alçada per estar situats a prop del marge. Per la cara interna conserva alguns forats de bastida. Els murs tenen una amplada de 60 cm. Fora i als voltants d'aquesta estructura s'endevinen altres restes que arriben fins a la font.

  Malgrat que la tècnica constructiva dels seus murs i la fàbrica del seu aparell ens recordi en un construcció de l'època moderna, si que podem afirmar que alguns panys de paret (les primeres filades) i l'angle sud-oest que ens recorden amb un aparell medieval de carreuons de pedra ben treballats i escairats, units amb argamassa de calç. Aquest ens concorda ja que malgrat que el mas es conegui amb "el coll del vent" per la seva proximitat, també es tà damunt d'uns plans i del clot del Saborell.

  L'origen d'aquest mas malgrat que es conegui posteriorment amb el nom de "coll del vent" l'hauríem de situar en època medieval. De fet i en les diverses donacions que es fan al monestir de Sant Llorenç el 983 hi apareix un alou que Argemir i la seva muller Teodèsen donen al monestir amb unes terres, una vinya i una casa a Saborell.(doc. 34) "in apendico de villa Gavarreto in loco vocitato Saborel. Et afrontat ipsa hec omnia de I parte in Pal vel in villa Seca, de II vel de III in ipsa aquo qui discurrit in Rivo torto, de III vero in Paier vel in Macana". Les afrontacions ens coincideixen. De fet hi ha el Riutort, la casa de Masaners que apareixerà en un altre document i les terres de Vilaseca que són a la part oriental de la vall i que abraçarien des del la Pobla de Lillet (lloc de Meranges) fins al castell de la Roca de Gavarret. Queda per situar la zona del pal que podria correspondre al Coll del Pal de Bagà però aquesta afrontació se'ns escapa dels límits de l'alou amb la qual cosa ho posem en dubte i podria ser un altre port. El lloc el tornem a trobar referenciat en temps de l'abat Guillem del monestir de Sant Llorenç el 1108 quant parla de l'establiment de l'alou de Sobolell. Aquesta La casa ens surt esmentada a l'era moderna amb el nom de "coll del vent" a partir de 1756 i documents posteriors. Es degué abandonar a principi del segle XX

  BOLÓS MASCLANS, J; PAGÈS, M (1996). El monestir de Sant Llorenç prop Bagà. Artestudi. Barcelona p- 80 i 192. SERRA i VILARÓ, J (1987). Baronies de Pinós i Mataplana. Investigació als seus arxius. Vol II p. 321 i vol III. P. 106, AMGB. Cadastre de Brocà 1756. AMGB. Full solt. Enumeració de les cases de Brocà.