Mas de les Pomeres Olèrdola

Alt Penedès
El Molinet
Poc després del km. 2 de la ctra. BV-2415, seguir el camí a la dreta que hi porta

Coordenades:

41.33492
1.74603
395074
4576696
08145 - 245
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
Es troba en estat d'abandonament i presenta deficiències estructurals.
Fàcil
Sense ús
Privada
08144A025000410000QJ
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

El mas de les Pomeres és una masia del segle XIX. És un edifici aïllat de planta rectangular, que s'estructura en tres crugies. A cada costat s'hi adossa un cos annex d'un sol nivell d'alçat. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla ceràmic, amb el portal al centre d'arc escarser ceràmic, fet amb rajols col·locats a plec de llibre. Les façanes laterals i posterior pràcticament no presenten obertures. El tractament exterior dels murs es manté arrebossat amb morter de calç. A l'interior, conserva la distribució i les estances sense reformes significatives.