Llindes de la finca del carrer del Pont, 22
Sant Quirze de Besora

  Osona
  Carrer del Pont núm. 23
  Emplaçament
  Al carrer del Pont fent mitgera entre les finques núm. 20 i 24
  578

  Coordenades:

  42.100688208755
  2.2216442530912
  435640
  4661249
  Número de fitxa
  08237 - 51
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVI-XVIII
  Any
  1732
  Estat de conservació
  Bo
  La finca ha estat restaurada amb molt d'encert i mantenint els elements més essencials ben conservats. Se n'ha refet la coberta, les façanes, fusteries i forjats.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Cadria realitzar un inventari i catàleg de les finques de Sant Quirze per establir els graus, criteris i nivells de conservació que en funció i base dels elements originaris conservats les futures intervencions que s'hi puguin portar seran d'una forma o una altre amb la finalitat de conservar i salvaguardar la major part dels elements històrics i així mantenir l'esencia històrica i arquitectònica originals.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí. IPA. Núm. 23781
  Accés
  Difícil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  5714328DG3651S0001XR
  Autoria de la fitxa
  Pere Cascante i Torrella

  A la casa es conserven un seguit de llindes a la façana que mereixen ser analitzades en una fitxa a part. Cal destacar la llinda que corona la porta d'entrada formada per un sol bloc monolític de pedra picada on hi ha incisa una creu de Malta a dins d'un medalló on arrenquen fulles dels seus extrems.i amb la data de 1721 repartida en l'espai buit que queda entre el contorn del medalló i cadascun dels braços de la creu. Damunt seu hi ha una finestra rectangular coronada per una llinda on no hi ha cap inscripció però en canvi la del costat esquerra està coronada també per una llinda de pedra picada on hi ha incisa una creu de malta en baix relleu i emmarcada per una incisió i amb la data de 1732. Els bastiments de la finestra tenen un perfil bisellat de pedra picada. L'ampit estpa format per toves de maó ceràmic. 

  Casa en bon estat que es conserva ben restaurada i integrada al conjunt urbà i arquitectònic. Manté encara la composició típica de les cases gremials però se li ha afegit una segona planta amb noves obertures i adaptada als usos residencials però amb una forma i composició molt ordenada. La planta baixa encara conserva la distribució característica de les cases entre mitgeres de parcel·la gòtica amb els paviments, sostres i parets originals.

  Aquesta casa que possiblement el 1700 acollí algun caballer de l'orde de Sant Joan de l'Hospital de Jerusalem per la continuada representació de la creu de malta en les llindes de les obertures principal, ens  surt esmentada en el "cuaderno de liquidaciones y amillaramiento de 1862" de l'ajuntament de Sant Quirze a mb l'inscripció núm. 1 Joan Alibés en que esmenta Por una casa en la calle del Puente nº23 i amb un valor de 100 cèntims (AMSQB). Segons Serrallonga (Serrallonga, Joan , 1998. ob cit. Apèndix I i II) especifica que la família dels Alibés eren Paraires i un tal Antoni vivia a la placeta de Sant Quirze i estava casat amb Antonia Targarona Térmens el 1792. És regidor de l'ajuntament i al cens de 1857 figura com a difunt  ( Carpeta. 17, plec 2 . "registro de vesanasde los años 1828-1830" i consultats per Serrallonga i publicats a l'apèndix III del seu llibre. (Serrallonga. Ob cit. P-210).

  SERRALLONGA URQUIDI, JOAN (1998). Sant Quirze de Besora de 1714 a l'actualitat. Eumo editorial. Apèndix II i Apèndix III

  ACM. Carpeta 17 plec 2 "registro de vesanas de los años 1828-30". "demostración general de todos los partidos y censos que percibe el Excmo Conde de Santa Coloma" 1830.

  AMQ. Cuaderno de liquidaciones y amillaramiento. 1862. Sant Quirze de Besora. Carpeta 1016.

  AMQ. Fons Rierola 1828-1960. "Testament de Joan Campàs". Carpetes 1-12