Llegenda de Sant Marc Guardiola de Berguedà

Berguedà
A la muntanya de Sant Marc.
Al cim de la muntanya de Sant Marc que domina la vall de Brocà.
1610

Coordenades:

42.26471
1.89889
409187
4679754
08099-185
Patrimoni immaterial
Costumari
Popular
XX
Bo
Inexistent
Obert
Altres
Pública
Ajuntament de Guardiola Plaça de l'Ajuntament, 3. 08694 (Guardiola de Berguedà)
Pere Cascante i Torrella

Un butlletí del centre excursionista de Catalunya i datat de 1887 de Vicenç Plantada i Fonolleda esmenta una llegenda referent a Sant Marc i que li van explicar la gent de Brocà durant la seva estada. " Un dia St March's trobava a la capella de Santa Cecilia de Riu-Tort: li devia convenir esser prompte á la seva capella, donchs que ab una gambada va pujar als Castellassos que encara la roca guarda lo clot. També's conta que un dia falta lo calze de Santa Cecília esmentada:lo trobaren a Aussege: un lo comprà i tornà dita sufragània de Brocà"

Llegenda facilitada per Anna Cassals i Fernandez de l'Associació de Torre de Guaita

VILADÉS, LLORENS; RAMON (2004). "Tradicions i costums". Erol . Suplement núm. 3