L'Illa Avinyó

  Bages
  Horta d'Avinyó
  750 m al nord-oest de Sta. Maria d'Horta

  Coordenades:

  41.82806
  1.96195
  413800
  4631207
  08012-51
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Modern
  Popular
  XVIII
  Dolent
  Està en ruïnes
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. cad.: 00000000000000
  Marc Cucurella Pinilla

  Masia de planta baixa, pis i golfes amb una superfície aproximada de 660 m2. La coberta és de dues vessants que fan el desguàs a les façanes laterals. L'acabat exterior és arremolinat, la porta principal és adovellada i les obertures són
  emmarcades amb pedra carejada. Hi ha una lliça amb reforç de formigó. A la planta baixa el sostre és amb volta de pedra, les parets són de pedra i argamassa i part de les parets del primer pis són de tàpia. S'observen ampliacions i modificacions de diferents èpoques en totxana i reforços metàl·lics en el paviment del primer pis. A la façana posterior té un cos de galeries tapiades. Adossat al volum principal hi ha un cobert i un pou. Se situa en un entorn rural envoltada de camps de conreu i bosc.

  En el fogatge del 1497 ja trobem notícies de la família Illa com a propietaris d'un mas a Vinyonet (o Avinyó). El propietari era Valentí de la Illa. Igualment, al fogatge de 1553 trobem altre cop la proietat dels Illa ara en mans d'en Pau Illa. Hi hauria, per tant, l'existència d'algun antic mas Illa, segurament al mateix punt on hi ha l'edific actual tot i que hauria estat molt reformat.

  - IGLESIAS, Josep (1991). El Fogatge de 1497, Ed. Fundació Vives i Casajuana, Barcelona.
  - IGLESIAS, Josep (1979). El Fogatge de 1553, Ed. Fundació Vives i Casajuana, Barcelona.