L'Hostal Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot de la Riera
Camí que surt al km. 85,8 de la Carretera vella d'Igualada (C-37 z) en direcció S-W, uns 350 m.
297

Coordenades:

41.67653
1.76205
396957
4614603
08098-194
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
Modern
XVIII-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 038)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A006000070000EG
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions força grans que, en el seu origen, havia estat hostal. Exteriorment ha conservat molt bé la tipologia i els volums constructius originaris. Es tracta d'una edificació que segueix una distribució regular, aparentment obrada en una sola fase constructiva, almenys en la part davantera. La casa és de planta gairebé quadrada, amb coberta a dues aigües. Consta de planta baixa més dos pisos. La façana principal té una distribució perfectament simètrica. Consta d'un portal central, rematat amb arc escarser, i les diverses obertures es distribueixen segons tres eixos que corresponen a tres crugies, amb tres balcons al primer pis. Les obertures són emmarcades amb maó excepte al pis superior, on es combina el maó amb la pedra. Els murs són de maçoneria, amb carreus bens escairats a les cantoneres. A les façanes laterals les obertures són més irregulars, algunes emmarcades amb maó i d'altres amb llinda i brancals de pedra. Al costat de ponent s'hi ha obrat recentment una capelleta encastada a la paret amb un plafó de la Moreneta. La part posterior de la casa s'ha allargat recentment amb obra nova feta de pedra que imita l'antiga, i s'hi ha acondicionat unes terrasses amb jardí. Adossat al costat de llevant hi ha una petita construcció amb un pou. Al costat de ponent els antics coberts s'han substituït per una construcció de pedra acabada amb una terrassa. A la planta baixa de l'edifici hi havia els estables, però no s'ha conservat cap element especialment rellevant vinculat amb l'existència de l'hostal.

La casa més antiga d'aquest raval proper a la riera de Guardiola és la del molí, que és d'origen medieval. L'Hostal està document a l'any 1705 al registre de l'Ajuntament, mentre que l'edifici de la fassina devia construir-se una mica posteriorment, en el mateix segle XVIII. No és del tot segur que la construcció del 1705 sigui l'actual, ja que la tipologia constructiva de la façana, amb les obertures emmarcades amb maó, semblaria indicar una obra del segle XIX. No es pot descartar que en aquesta època la casa es refés de nou, ja que sembla feta d'una sola peça. Igual que el Molí, l'Hostal s'edificà en terres del mas Miralda, successor del castell de Guardiola i beneficiari dels seus béns dominicals. Als peus de la casa hi passa el que havia estat l'antic camí ral de Manresa a Igualada. Venia del Molí i continuava cap a la Fassina i, després, vers el poble de Guardiola. A l'indret de l'hostal hi confluïen dos camins. Un que, un cop travessada la riera, es dirigia cap a la casa de can Puig i un altre que anava al raval del Sellarès. Tal com el seu nom indica, originàriament la casa havia fet funcions d'hostal. Era l'únic hostal del terme de Guardiola que hi havia en el camí ral d'Igualada, mentre que en el camí de can Maçana n'hi havia dos: L'Hostalet del Brunet i el de Coll d'Arboç (actualment cal Teixidor). No sabem fins quan la casa va fer funcions d'hostal. En època més recent, l'edifici estava dividit en dues vivendes i hi vivien dues famílies. Els actuals propietaris la van adquirir entorn de l'any 2000 i la van rehabilitar.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 038).