Les Roquetes Balenyà

Osona
Camí del Grau
Pel camí que va al mas Grau i al Roc Gros

Coordenades:

41.82274
2.20886
434298
4630398
08017-170
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
El segon volum presenta cert estat de deteriorament.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002004700DG33A0001KK
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Les Roquetes és una masia del segle XIX. Està constituïda per dos volums adossats de forma paral·lela. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal amb llinda de fusta i brancals de pedra, a l'entorn del qual hi ha diverses obertures d'arc pla arrebossat. El volum que s'adossa a migdia és superior en alçada i presenta un altre portal amb llinda de fusta i brancals de pedra. Segueixen aquest volum diversos cossos annexes. El tractament dels murs és arrebossat, tot i que a la part posterior està deteriorat i s'observa el parament de pedra.

A l'amirallament de 1844 hi consta que la casa de la Roqueta es trobava dins la propietat del Garet de Dalt, posseït per Antoni Garet.