Les Planes Sant Pere de Riudebitlles

Alt Penedès
Camps a uns 200 metres a l'Est de la masia de les Planes (prop d'unes naus avícoles)
Planes al·luvials al costat dret del riu de Bitlles

Coordenades:

41.4568
1.68609
390263
4590301
08232-66
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Neolític
Antic
Ibèric
Romà
Regular
Hi ha rebaixos importants per fer naus agrícoles
Legal
POUM 12/05/2012
IPAC-CA-SPR-6
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 007A00097
ARQUEOCIÈNCIA - J.M. Huélamo
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Segons informació d'Antoni Freixas, es documenta gran quantitat de ceràmica romana: tegula, dollia, ceràmica comuna i fins i tot dos fragments de columnes. S'ignora gairebé totes les circumstàncies de la troballa i si es conserven alguns materials i a on. També va aparèixer una destral de pedra polida. En prospeccions realitzades per fer la bassa de la Junta de Sanejament, Josep Serra va localitzar en superfície nombrosos fragments de ceràmica ibèrica i tardoromana, bàsicament, tegula, imbrex, ceràmica oxidada ibèrica (per exemple, àmfores), terra sigillata, (entre els fragments recollits n'hi ha alguns dels tipus B i D). Prop de les Planes Noves van aparèixer unes possibles sitges ibero-romanes.

Es troba relativament a prop de la Muntanyeta.

Descobert l'any 1980 en prospeccions d'Antoni Freixas del grup Arrels de Sant Pere de Riudebitlles. El 1989 es va incloure el jaciment a la Carta Arqueològica de l'Alt Penedès, realitzada per Rosa Senabre i Artur Cebrià. Va ser excavat per Josep Serra i García i els materials provinents d'aquella excavació es troben dipositats al S.A.M. de Girona des del 15.10.1997.

FREIXAS MASSANA, Antoni (1994) "El poblament antic de Sant Pere de Riudebitlles", Programa de Festa Major 1994. Informació oral d'Antoni Freixas (abril- maig 1999).