Les Planes Avinyó

  Bages
  Sta. Eugènia de Relat
  600 m al nord del Mas Capelles

  Coordenades:

  41.90561
  1.98556
  415862
  4639794
  08012-124
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 00000000000000
  Marc Cucurella Pinilla

  Masia de planta baixa, pis i golfes amb una superfície aproximada de 580 m2. La coberta és de dues vessants que fan el desguàs a les façanes laterals. La façana principal és simètrica. L'acabat exterior és arremolinat, la porta és amb llinda de pedra amb la inscripció "Miquel Pont 1900" i les obertures són emmarcades amb pedra carejada. A la porta de la façana posterior hi ha una inscripció amb la data "1856". A la façana lateral hi ha una cisterna. Al voltant de la casa hi a coberts, corrals i una nau. Se situa en un entorn rural envoltada de camps de conreu i bosc.

  En el fogatge de 1493 podem observar com a Avinyó hi havia un tal Planes que exercia de masover, no sabem si es pot relacionar directament amb l'adquisió posterior de la propietat de la casa, si que és cert, però, que posteriorment es cosntruí un edifici lligat amb la benaurança del camp d'Avinyó durant el segle XVIII.

  - IGLESIAS, Josep (1991). El Fogatge de 1497, Ed. Fundació Vives i Casajuana, Barcelona.
  - ILLA CODINA, Josep (1987). "Avinyó" a FERRER ALÒS, Llorenç (coord). Història del Bages, vol. I, Parcir Ed.
  - TRESSERRA, Joan (prev.) (1932). Notes històriques de Sant Joan d'Avinyó, Manresa.