La Volta Sant Salvador de Guardiola

Bages
Poble de Salelles, núm. 8
Carretera vella d'Igualada (C-37 z) al km. 90 pista asfaltada en direcció oest.
294

Coordenades:

41.70172
1.78556
398954
4617372
08098-408
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Modern
Contemporani
Medieval
XI-XIX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 093)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A002090050000ET
Jordi Piñero Subirana

Casa pairal de grans dimensions situada al nucli de Salelles i que ha conservat el volum i la tipologia tradicional. Està formada per un cos de planta irregular, adossada per la part posterior amb la Casa Gran i cal Tatjé, i consta de planta baixa més un pis i golfes. El cos principal té coberta a un sol vessant. La façana principal, encarada al nord, és adjacent a l'església i constituïa el límit exterior de l'antiga sagrera per aquesta banda. Es tracta d'una façana força regular, en comparació amb les altres cases del poble. El parament, fet amb carreus petits i actualment a pedra vista, és de força qualitat, però mostra indicis que podria ser fruit de dues cases anteriors ajuntades, ja que té dos portals adovellats (tot i que el de l'esquerra sembla reconstruït), cadascun amb una obertura al seu damunt; la central convertida en balcó. Segons inscripcions a les llindes de les finestres, es tractaria d'obres fetes el 1715 (la part central) i el 1789 (la part esquerre). En una fase posterior, la casa s'allargà cap a la dreta amb una construcció porxada sota la qual discorre el pas de la volta que dóna nom a la casa. Igual que en els casos de cal Tatjé i el Genovès, aquestes voltes permetien conservar el pas que recorria perimetralment l'antic recinte de la sagrera. Es tracta d'una volta escarsera feta de pedra, la qual dóna a un espai descobert que enllaça més endavant amb la volta de cal Tatgé. La façana de ponent, situtada al call que hi ha sota la volta, és força interessant: hi ha dos portals més adovellats, un dels quals donava accés a una masoveria; també diverses finestres i un balcó emmarcats amb llindes i brancals de pedra. Sota la teulada s'estén una barbacana amb bigues de fusta. A ponent, la casa disposa d'una àmplia zona amb diversos coberts de pedra, alguns adossats a la casa i d'altres aïllats.

Inscripció a la llinda del balcó de la façana: 1715.
Inscripció a la finestra esquerra de la façana: 1789.
Informació oral facilitada per Glòria Gallifa i Joan Gallifa.

Aquesta és una de les cases situades dins el nucli de l'antiga sagrera de Salelles, documentada explícitament com a tal l'any 1131 però que ben segur era anterior, dels segles X-XI. Antigament la casa era coneguda com a mas Pi, i posteriorment com a mas Corrons o la Volta. Al segle XIX era propietat, igual que el mas Graell o Casa Gran, de la família Argullol, que es comptava entre els principals terratinents de Manresa. Entre els dos masos els Argullol tenien 475,3 quarteres de terra al terme, i 46 peces de terra cedides a parceria. El 1800 la família Argullol engrandí el seu patrimoni afegint-hi el mas Pladesans, que fins aleshores havia estat propietat de la família Calcina. D'aquesta manera va reunir tres heredats en una de sola (FARGAS, 2012: 28). Actualment la casa continua en propietat dels descendents de la família Argullol.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 093).
FARGAS MORERA, Fèlix (2012). Salelles, 1000 anys de fets i esforç, treball i creixement de la seva parròquia, p. 28.
FERRER ALÒS, Llorenç (2001). Tot per a tots. El Celler Cooperatiu de Salelles. 75 anys (1926 - 2001). Celler Cooperatiu de Salelles, Manresa, p. 6.