La Travera Avinyó

  Bages
  Horta d'Avinyó
  450 m al sud-oest del Freixe

  Coordenades:

  41.81065
  2.00122
  417038
  4629235
  08012-49
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVI
  1587
  Dolent
  Està en un procés d'enrunament. La vegetació de paret del seu interior n'accelera el mateix procés.
  Legal
  BCIL: 560, DOGC (08-11-1989)
  si, IPA
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. cad.: 003A00004
  Marc Cucurella Pinilla

  Masia de planta baixa, pis i golfes amb una superfície aproximada de 636 m2. La coberta és de dues vessants que fan el desguàs a la façana principal i posterior. L'acabat exterior és arremolinat, la porta adovellada i les obertures emmarcades amb pedra carejada i altres arrebossades. El sostre de la planta baixa és amb volta. Hi ha elements de reforç a la façana lateral esquerra i posterior. S'observen intervencions i ampliacions de diferents èpoques, i modificacions en el que queda de la coberta. Fora de la casa hi ha una tina amb peces ceràmiques i pedra en molt mal estat. Té una pallissa, era, un cobert i una bassa. Se situa en un entorn rural envoltada de camps de conreu i bosc. A la porta principal hi ha una inscripció en forma de llinda on es pot observar: "ANO 1912 J.Z.". Això ens fa entendre el gran nombre de reformes que s'han dut a terme a l'edifici.

  En el fogatge de 1553 podem observar com en la zona d'Artés corresponent a Horta (actual terme municipal d'Avinyó) hi ha un mas que pertany a l'hereu de la Travera. Per tant, sabem que la família i algun tipus de masia originària ja existien en aquests moments. Aquest edifici presentaria originàriament una sola planta sense galeria. Més endavant hi haurà la reforma de l'edifici a finals del segle XVI tal i com ens indica un llindar de 1587 (ILLA, Josep (1987)) que no hem pogut trobar.

  - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (08-11-1989), núm. 1216, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
  - IGLESIAS, Josep (1979). El Fogatge de 1553, Ed. Fundació Vives i Casajuana, Barcelona.
  - ILLA CODINA, Josep (1987). "Avinyó" a FERRER ALÒS, Llorenç (cord). Història del Bages, vol. I, Parcir Ed., pàg. 134.