La Torre
Alpens

  Osona
  Nucli urbà. Crta. de Berga, 10. Alpens
  Emplaçament
  A 25 metres de la carretera BP-4654, punt quilomètric 14'500

  Coordenades:

  42.11934
  2.10292
  425845
  4663416
  Número de fitxa
  08004 - 40
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  L'edifici es conserva en perfectes condicions tant pel fet que no és excessivament antic com per la qualitat dels materials que es van emprar.
  Protecció
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament, Alpens 1996
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Hermanos Misioneros de Enfermos Pobres, c/ Sales i Ferrer, 60, 08026 Barcelona
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  La Torre està ubicada al nord del nucli urbà, quedant separat d'aquest per la carretera BP-4654, en una zona ajardinada delimitada per una reixa.
  Es tracta d'una casa de grans dimensions formada per planta baixa, primer pis i golfes, i teulada de quatre vessants. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb carreus treballats de mida variable però que formen filades més o menys regulars. Els carreus més grans es troben delimitant les cantonades i envoltant les obertures, i formen una imposta que sobresurt a poc més d'un metre del nivell del sòl.
  La façana principal, orientada a l'oest, presenta una composició simètrica vertebrada a través d'un portal d'arc de mig punt adovellat amb carreus de grans dimensions. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb ampit motllurat i pedra bisellada als brancals i a la llinda, on hi ha una decoració amb forma d'arc conopial, tipologia que, d'altra banda, es repeteix en les finestres del primer pis de la resta de les façanes. A les golfes, s'hi troben tres finestres més, emmarcades amb pedra treballada.
  La façana sud presenta una disposició d'obertures més irregular. A la planta baixa trobem d'esquerra a dreta, una finestra emmarcada amb pedra treballada, tres arcades geminades d'arc de mig punt amb capitells llisos, i una gran obertura emmarcada amb pedra als brancals i fusta a la llinda amb arc de descàrrega de maó a sobre, a la que s'accedeix a través de cinc graons semiel·líptics de pedra i que forma una eixida a la cantonada. Al primer pis hi ha cinc finestres que segueixen la mateixa tipologia de totes les altres finestres del primer pis. En aquest cas, les dues de l'extrem esquerra són geminades i comparteixen el brancal. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada a l'extrem esquerra i cinc arcades d'arc rebaixat que formen una galeria a la dreta, emmarcades amb maó en l'arc i l'ampit i amb pedra en els brancals.
  La façana est presenta a la planta baixa diverses obertures, una a l'extrem esquerre que correspon amb l'eixida de la façana sud i tres finestres, la central de les quals de majors dimensions, emmarcades amb pedra treballada i amb una arc de descàrrega de maó compartit. Al primer pis hi ha tres finestres, d'idèntica tipologia a les que es troben al primer pis d'altres façanes i a les golfes, dues arcades que formen la continuació de la galeria de la façana sud a l'esquerra i dues finestres emmarcades amb pedra treballada a la dreta.
  La façana nord presenta una porta emmarcada amb pedra treballada al centre i dues finestres geminades emmarcades amb pedra treballada i ampit motllurat a cada costat. Al primer pis hi ha dues finestres que segueixen la tipologia de la resta del primer pis, tot i que una d'elles és de grans dimensions i està coronada amb un arc de descàrrega de maó. A les golfes hi ha cinc finestres emmarcades amb pedra treballada, quatre de les quals col·locades en parelles. De la part esquerra de la façana en sobresurt la xemeneia, que és de carreus de pedra en el primer tram i de maó en la part superior. Està sustentada, a nivell de primer pis, per dues mènsules de pedra amb un senzill motllurat.
  Al voltant de l'edifici s'hi ubiquen diverses estructures de pedra d'us decoratiu que, juntament amb diferents arbres de tamany imponent, conformen una zona ajardinada d'aspecte senyorial, descrita en una fitxa individual.

  A l'entrada de la Torre hi ha una casa, anomenada el Garatge, que contituïa les antigues cotxeres de la casa senyorial. Més endavant va passar a ser una vivenda. Es tracta d'un edifici de planta rectangular, teulada de doble vessant i murs de càrrega de maçoneria de pedra amb cantonades diferenciades. En destaca el gran accés principal, coronat amb una gran llinda de fusta.

  La Torre va ser construïda uns anys després del Casino, a la dècada dels anys trenta, pel mateix promotor, l'empresari del món ferroviari Miquel Casals i Carles. L'antiga propietària (de Roca Sanitario, S.A) va fer donació als actuals propietaris amb la condició que continués tenint la funció de casa de beneficiència, funció que es concentra en un pavelló de recent construcció ubicat al costat de la Torre.