La Rectoria
Alpens

  Osona
  Nucli urbà. c/ Rectoria, 1-3. Alpens

  Coordenades:

  42.11909
  2.10068
  425659
  4663390
  Número de fitxa
  08004-42
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Es va renovar i apujar la teulada uns cinquanta centímetres. L'arrebossat dels murs es troba parcialment degradat, i alguns elements originals força erosionats.
  Protecció
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament, Alpens 1996
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA. 22427
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Privada
  Bisbat de Vic. c/ Santa Maria, 1, 08500 Vic
  Autor de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  La Rectoria està ubicada al carrer de la Rectoria, circumdant la banda sud de l'església parroquial de Santa Maria d'Alpens.
  És un edifici de planta rectangular allargada formada per planta baixa i un pis, amb teulada de doble vessant i aigües a la façana principal. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra i morter amb arrebossat parcialment escrostonat.
  La façana principal, orientada al nord, presenta dues portes a la planta baixa, la de l'esquerra de moderna obertura i la de la dreta emmarcada amb brancals i llinda de pedra amb un senzill motllurat. A la dreta d'aquesta porta hi ha una petita finestra emmarcada amb monòlits de pedra i la data 1784 inscrita a la llinda. També resulta interessant la finestra de majors dimensions ubicada al costat de la porta de moderna obertura, emmarcada amb pedra bisellada i amb reixa de ferro forjat. Al primer pis hi ha quatre finestres, tres de les quals emmarcades amb pedra bisellada. La finestra de l'extrem dret està emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Les dues finestres de la banda dreta presenten ampit de pedra.
  La façana est presenta quatre obertures a la planta baixa, tres de les quals de grans dimensions emmarcades amb brancals i llinda motllurada, i ampit de pedra. L'altre finestra de menors dimensions està emmarcada amb pedra bisellada i presenta la data inscrita de 1780. Al primer pis hi ha tres finestres d'iguals dimensions emmarcades amb pedra bisellada i ampits de pedra força desgastats. La finestra de l'extrem dret té la data de 1703 inscrita a la llinda. Davant d'aquesta façana i la façana sud hi ha una zona d'horts i conreu que queda ubicada dins el nucli delimitada per les façanes posteriors del carrer Vilamala.
  A la façana sud hi destaca un balcó al primer pis emmarcat amb pedra motllurada i amb inscripció a la llinda, actualment il·legible, i un safareig de pedra a la planta baixa.
  La façana oest que dóna al carrer Graell es troba en un entrant entre dues cases del mateix carrer. Presenta un nivell més a causa del desnivell del carrer en el qual està ubicada. En aquest tros estret de façana hi ha tres obertures ordenades en eix vertical. Una gran porta a nivell de soterrani, un balcó a nivell de planta baixa emmarcat amb pedra bisellada i inscripció a la llinda DEA 1783 amb el dibuix d'un barret de bisbe, i una finestra al nivell de primer pis emmarcada amb pedra.

  La part esquerra de la rectoria és utilitzat com a local de jovent.

  La rectoria apareix documentada ja en el fogatge 1497 ja que un dels focs documentats de la parròquia dels Pens dins la Col·lecta de Ripoll és anomenat "Lo Vicari". Torna a aparèixer en el llibre de consueta de 1638 on es reflecteix un llistat de les cases o famílies que en aquell moment hi havia al poble i al terme parroquial. La construcció actual, però, correspon a una edificació del segle XVIII tal com indiquen diverses llindes.

  IGLÉSIES, J, El fogatge de 1497. Estudi i transcripció, FSVC Dalmau, Barcelona, 1992.
  PLANES, J.A, Alpens. Una història del Lluçanès: pagesos, paraires i carlins, Ajuntament d'Alpens, 1999.
  Inventari del Patrimoni Arquitectònic d'Alpens, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat a l'abril de 2006.