La Peça Sant Feliu Sasserra

  Bages
  Sector oest del terme municipal
  A 4600 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 64'2

  Coordenades:

  41.95163
  1.98641
  415993
  4644903
  08212-9
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Regular
  Presenta vegetació als murs i la teulada original amb bigues de fusta no ha estat reformada i presenta problemes a la coberta.
  Inexistent
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  Ref. cad.: 005A00044
  Jordi Compte i Marta Homs

  La Peça està situada a l'extrem oest del terme municipal prop del serrat Llobater, que separa els termes municipals de Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Marlès.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions de planta rectangular composada per un volum central i diverses estructures annexes d'ús agropecuari al voltant. Està formada per planta baixa i un pis amb teulada a doble vessant i aigües a la façana principal. Les parets de càrrega són de maçoneria de pedra regular de grans dimensions i morter.
  La façana principal orientada al sud presenta tres obertures. Destaca la porta principal, de grans dimensions, coronada amb una llinda de fusta. A la banda esquerra s'obre una finestra de dimensions molt reduïdes emmarcada amb pedra. A nivell de primer pis i sobre la porta d'accés hi ha una finestra amb llinda i ampit de fusta.
  La façana est presenta diverses obertures disposades irregularment entre les quals destaca una porta emmarcada amb pedra treballada, actualment tapiada. En aquesta façana s'hi annexa un cobert construït amb pedra i maó, amb teulada a una sola vessant.
  La façana nord hi ha annexada una estructura destinada a usos agropecuaris que ocupa pràcticament la totalitat de la façana deixant sols una finestra a la vista.
  La façana oest presenta dues finestres, una a nivell de planta baixa de reduïdes dimensions i emmarcada amb pedra i una a nivell de primer pis amb llinda de fusta.
  A la banda de la façana oest de la casa es troben diverses estructures construïdes amb pedra que actualment es troben en estat de ruïna. A uns metres més enllà s'hi troba una bassa d'aigua.

  Tant els grans i arrodonits blocs de pedra treballada com el color d'aquests conformen una tipologia de parament única en el municipi.

  Es troba una referència documental de la masia a la descripció del límit parroquial de Sant Feliu Sasserra, fet l'any 1854, on es menciona el "pla de la Pessa". Tot i així, el seu origen és indubtablement anterior.

  Arxiu de Secretaria del Bisbat de Vic, Arreglo parroquial 1855. Arxiprestat d'Olost.