La Fabriqueta Gualba

Vallès Oriental
Situada dins la propietat de can Illa Vell, arran de l'antic camí de Gualba a Santa Fe
Zona central del terme

Coordenades:

41.73877
2.49234
457785
4620897
08097-160
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Dolent
En estat ruïnós
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08096A00900098
P. Barbado. OPC

Conjunt format per diversos edificis, un dels quals sembla que fou la fàbrica. La Fabriqueta és una construcció molt derruïda, amb murs de rajol i coberta amb teula sobre embigat de fusta. A uns 50 m de la fàbrica trobem dues casetes de planta rectangular i teulat a dos vessants (magatzems o vivendes).
Segons J. Salichs hi havia, a més a més, una boca de mina propera a les edificacions, avui colgada per la vegetació.

Quan a finals del segle XIX va explotar per segona vegada el Polvorí, traslladaren la fàbrica de Pólvora en aquest lloc. Aquesta petita indústria estigué en funcionament fins el anys 20. Aprofitava la força de l'aigua del rec de la Sègala, que en part passa per dins de la casa.
Quan deixà de funcionar com a fàbrica de Pólvora, cap allà als anys 20, continuà habitada fins als anys 70, aleshores aquesta casa era coneguda com a ca la Llúcia.

Per a la fabricació de pólvora són necessaris tres ingredients bàsics: el salnitre o nitre (mineral que es troba en les coves calcàries), sofre i carbó. Amb aquesta bareja s'aconseguia la pólvora negra, sòlida i generalment de grans més o menys petits, emprada per impulsar projectils en les armes de foc, barrinar roques, enderrocar construccions, focs d'artifici...

GARCIA-PEY, E.: Gualba, recull onomàstic i tradicional, Ajunt. Gualba, 1996