La Cooperativa "la Favorecedora Obrera"
Aiguafreda

  Vallès Oriental
  Ctra. De Ribes, 35 / C. Cinto Verdaguer, 1

  Coordenades:

  41.76884
  2.25008
  437669
  4624383
  Número de fitxa
  08014-91
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XX
  Any
  1929
  Josep Grané Prat
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7746010DG3274N0001HS/7746010DG3274N0002JD/7746010DG3274N0003KF/7746010DG3274N0004LG
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

  L'edifici de la Cooperativa va ser construït l'any 1929. És un edifici aïllat de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures d'arc pla arrebossat. El finestral del pis té sortida a un balcó de baranes de forja i la finestra de les golfes està tapiada. A les façanes laterals les obertures també són d'arc pla arrebossat, formant eixos a la de mestral. La de garbí té una escala exterior adossada que permet accedir-hi des del primer pis. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec presenta certa volada i està acabat amb cabirons.

  La cooperativa obrera "La Favorecedora" va ser fundada l'any 1924 per un grup de veïns per a la compra-venta de productes de primera necessitat. El primer president de l'entitat fou Jaume Sobrevias, constructor original dels Hostalets de Balenyà. La seu social estava situada al carrer del Pont, número 35. A l'inici ja tenia 40 socis, que pagaven els productes amb llibretes de compres i la moneda social que s'emetia des de la cooperativa. L'any 1929 es va comprar el terreny de l'Era d'en Queló i l'arquitecte Josep Grané hi projectà un nou edifici per l'entitat. Va ser el mateix Jaume Sobrevias el paleta encarregat de construir-la. Passada la Guerra Civil, entre els anys 1945 i 1950, la cooperativa va viure un període de creixement, gràcies a l'augment demogràfic que tingué el poble. Tanmateix, al cap de pocs anys començà el declivi de l'entitat, ja que els preus ja no eren competitius i l'activitat tenia pèrdues econòmiques. L'any 1963 va liquidar-se la societat i van vendre a Joan Horta, de Barcelona, la finca de la cooperativa.

  PORTET, J. (2010). La cooperativa "la Favorecedora obrera" d'Aiguafreda (1924-1963). Temes Aiguafredencs X. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.