La Caseta Olèrdola

Alt Penedès
Camí de la Caseta
Des de Can Macià hi ha un camí de terra que porta fins la casa

Coordenades:

41.30309
1.75377
395671
4573153
08145 - 288
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Regular
Presenta cert estat de deteriorament per trobar-se deshabitada.
Fàcil
Sense ús
Privada
08144A010000270000QK
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

La Caseta és una masia del segle XVIII que ha estat ampliada amb sengles cossos laterals tot mantenint el pendent de la coberta de la part primitiva. És un edifici de planta rectangular que originalment s'estructurava en dues crugies i se'n va afegir una lateral. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons dos eixos d'obertures d'arc pla arrebossat, excepte el portal d'accés, d'arc de mig punt ceràmic amb brancals de pedra. La façana està reforçada amb dos contraforts. El cos lateral afegit al segle XX s'obre amb un gran portal corresponent a una entrada de vehicles. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat. A la part posterior hi ha un cos annex que es tanca formant un baluard.