La Casa Alta de Feixes
Orpí

  Anoia
  Feixes. 08787. Orpí
  Emplaçament
  Es troba situat a la Serra d'Orpinell. S'hi arriba per la pista que surt d'Orpí.
  670

  Coordenades:

  41.51513
  1.59013
  382354
  4596903
  Número de fitxa
  08152 - 24
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XV-XX
  Estat de conservació
  Dolent
  El conjunt es troba en general, en estat de ruïna, tot i això la major part de les parets encara estan dempeus. No conserva cap edifici la coberta.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA: 5894
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08151A010000330000JX
  Autoria de la fitxa
  Jordi Seró i Ferrer. IN SITU SCP

  Està situada a la zona de la Serra d'Orpinell, en un dels indrets més elevats del municipi, i on s' albira amb claredat la serralada de Montserrat, i castells de l'entorn com el de Claramunt o Miralles. Es tractava d'unes de les cases més importants del municipi.
  La Casa Alta és un conjunt arquitectònic, actualment en ruïnes, format per la casa principal i edificacions annexes al seu entorn que tenien funcions agrícoles i ramaderes.
  Al conjunt s'hi accedeix per un portal tancat per murs situat a l'oest del conjunt. Els murs i el portal estan fets amb carreus irregulars de pedra i disposats principalment en horitzontal, cal destacar les cantoneres, fetes amb grans carreus de pedra ben treballats. El portal presenta un arc escarser amb maons. El cos principal es situa al centre del conjunt, és de planta quadrangular, i consta de planta baixa, i dues plantes de pis. Els murs estan fets amb petits carreus irregulars de pedra, disposats horitzontalment en la seva majoria. Es pot observar en alguns dels murs, que havia estat arrebossada. La coberta que no es conserva, era a dues vessants ( nord-sud), amb teula àrab. L'accés principal s'orientava al sud, a través d'un portal adovellat de mig punt amb carreus verticals molt treballats. Més enllà de les diferents finestres senzilles que troben en les diferents façanes, cal destacar-hi alguns elements que hi trobem com la premsa encastada a la façana nord o el cup. Aquesta façana quedava tancada per un mur exterior. Però possiblement, els elements d'interès més destacables de la casa, els trobem al seu interior, on s'observen diferents voltes apuntades fetes amb carreus de pedra ben treballats que separaven algunes de les estances de la casa. A l'interior també hi trobem un forn de pa, que es conserva en perfectes condicions. No s'hi poden observar més elements a causa de l'estat de ruïna de l'edifici.
  Uns metres al sud de la casa, hi trobem una altra edificació de grans dimensions, de planta quadrada i de característiques constructives molt semblant a l'edifici principal. En aquest les plantes superiors estaven destinades també a l'habitatge i les inferiors a les activitats econòmiques de la família, sobretot l'agricultura i la ramadera. L'estat de ruïna és molt més elevat que la casa principal, però encara es poden observar alguns elements d'interès, com diverses voltes amb carreus de pedra ben treballats ( alguna d'elles lleugerament apuntades). No es poden observar altres elements a causa de l'estat de conservació en què es troba l'edifici.
  Pel camí d'accés al conjunt, trobem una altra edificació de planta rectangular, amb els murs fets carreus irregulars de pedra i disposats principalment en horitzontal, cal destacar les cantoneres, fetes amb grans carreus de pedra ben treballats. S'observa a la façana oest d'aquest ( la del camí), algun fragment de tàpia. No conserva la coberta. Aquest edifici estava destinat a usos agrícoles i ramaders.

  La primera referència documental on trobem mencionat Feixes és de l'any 1475(Segurament hi ha uns precedents més antics). Posteriorment a l'any 1574 surten mencionats diferents persones de Feixes, en l'homenatge als senyors del Castell d'Orpí. Dos dels cognoms mencionats, Calaf i Pons, són dos de les dues cases que hi trobem a Feixes. Com a dada curiosa, el cognom Calaf correspon també al de la darrera família que hi va viure entorn l'any 1970. Surt constantment en la documentació en la resta de segles, sobretot en la documentació de l'Arxiu Parroquial o Actes Notarials.
  La informació més recent i detallada que disposem, correspon al segle XX, fins als anys 70. És en aquest moment quan marxa de Feixes, la darrera família que hi va viure. La historiadora de Santa Coloma de Queralt, la Montse Rimbau va fer una visita al gener de 2014 amb una de les persones que va viure a Feixes, en Josep Calaf. En el Bloc "Tribus de la Segarra" , i en tres articles diferents, en Josep Calaf descriu fil per randa com era la vida a Feixes.
  Article 1: Els masos de Feixes del terme d'Orpí, entre la Llacuna i Carme
  http://tribusdelasegarra.cat/tribusdelasegarra/Montse_Rumbau/Entries/20…
  Article 2: Els masos de Feixes "terme d'Orpí"
  http://tribusdelasegarra.cat/tribusdelasegarra/Montse_Rumbau/Entries/20…
  Article 3: La vida als masos de Feixes -Orpí-
  http://tribusdelasegarra.cat/tribusdelasegarra/Montse_Rumbau/Entries/20…