La Calcineria Les Masies de Roda

Osona
Península de Salou, 08510.
Emplaçat al sud-oest del terme. A ponent de la península de Salou, emplaçada a l'entrada.

Coordenades:

41.96753
2.3178
443473
4646396
08116-70
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Regular
L'arrebossat i pintat exterior s'està perdent
Legal
BPU (POUM, DOGC 5163 de 1/7/2008)
Fàcil
Sense ús
Privada
08115A00600018
Jacob Casquete Rodríguez

Edifici de planta rectangular orientada al sud-oest i teulada de dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Consta de planta baixa i pis. A la façana principal presenta un portal d'accés d'arc rebaixat i grans dimensions i al pis dos obertures rectangulars i un ull de bou tapiat, tots ells emmarcats amb maons massissos vermells. La façana posterior no és visible donat que està orientada contra un talús. Al parament esquerre presenta una escala bastida en pedra que dóna accés al pis. Tot el conjunt està arrebossat i, al primer pis, pintat de groc.

Element classificat com BPU (Béns i conjunts protegits urbanísticament): Nivell C

No es tenen referències històriques concretes de l'edifici

H. M. TALLER D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S. L (2008): "Catàleg de béns d'interès històric arquitectònic i paisatgístic". POUM de Les Masies de Roda de 30 de abril de 2008, Vic. ROVIRA I MONTELLS, J.M. (2003): La Colònia de Salou (1864-1963). Heretat Baurier. Edita l'Ajuntament de Roda de Ter, Roda de Ter. ROVIRA I MONTELLS, J. M. (2005): "Les Masies de Roda. Història del nostre poble". Edita l'Ajuntament de les Masies de Roda, Les Masies de Roda.