Jaciment de can Casanoves Rubí

Vallès Occidental
Ermita de Sant Genis, 08191-RUBÍ
A l'extrem d'un terreny pla sobre una timba

Coordenades:

41.48989
2.03781
419680
4593589
08184-111
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Per la seva pròpia natura de patrimoni que es troba sota terra presenta un alt grau de fragilitat davant els projectes urbanístics, així com un alt grau d'incertesa en la valoració de les restes abans de ser exhumades, ja que la seva configuració pot variar molt en molt poc espai.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Parròquia de Sant Pere de Rubí, Pça. Dr. Guardiet, 9 08191- 936991205
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

Jaciment romà (BENCOMO et alií, 1986: 44). Ha aparegut ceràmica comuna romana i una roda de molí. Hi ha materials dipositats al Museu de Rubí (BENCOMO et alií, 1986: 49). Al mateix lloc de l'ermita de Sant Genis s'han trobat restes d'"opus signinum" i fragments de teules romanes (VILALTA, 1983). Existeix una inscripció romana apareguda tocant a la capella de Sant Genis. Està dipositada al Museu de Rubí per donació del Sr. Pere Grau. Es tracta del fragment superior central d'un pedestal. Es una pedra calcària, presentant concomitàncies amb calcàries de Tarragona i Garraf. La traducció és la següent "A Domici Macrí?, fill de Macer..." Està fet amb lletra capital quadrada. El paral·lel més semblant es troba a Montoro (Còrdova), encara que també hi ha Domicis a Barcino i Tarraco. Es tracta d'un individu que va seguir un cursus honorum municipal. La cronologia és de la segona meitat del segle I dC, encara que podria ser de la primera meitat del segle II (MAYER, 1982).

El jaciment tal vegada s'hagi de considerar com a part del de Sant Genis.

El senyor Pere Grau, va trobar el fragment de làpida romana que va donar al Museu de Rubí (NOTICIARI, 1982)

BENCOMO et alii (1986) BENCOMO, C.; BELTRAN, J.L.; GARCIA, C.; IBAÑEZ, D.; JORBA, A.; LÓPEZ, F.; MOLINERO, C.; OLLE, J.; PRIETO, A.; PUIG, R.M.; RUFE, M.A.; SANTIRSO, M.; YSAS, P. Aproximació a la Història de Rubí. Rubí, Ajuntament de Rubí. MAYER, M. (1982a) "Una nova inscripció romana de Rubí", Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, Núm. 6, pp. 110-113, Rubí, Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí. NOTICIARI (1982) "Noticiari" Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, Núm. 6, pàg. 123-124. Rubí: Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí. VILALTA, Jordi (1983) "Sant Genís: la mort d'una ermita mil·lenària", Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, Núm. 10, pp. 187-190. Rubí: Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí.