Jaciment arqueològic Museu Santacana Martorell

Baix Llobregat
C. Francesc Santacana, 16

Coordenades:

41.47459
1.9286
410542
4591997
08114-236
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
-I / V
Dolent
Parcialment destruït.
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
CCAA 2526
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Troballa de materials constructius d'època romana (tegulae) al subsòl del Museu Santacana i de parets i monedes de la mateixa època en fer la piscina municipal, situada al costat. Informació oral molt escassa proporcionada fa anys pel conservador del museu municipal de Martorell Isidre Clopas Batlle, que no permet conèixer l'entitat amb detall de les restes trobades, ni la seva cronologia de manera acurada.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa B 06 BCIL-06.BARP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

En fer les remocions al subsòl de la casa Santacana per instal·lar les Caves Rubricatus, fundades l'any 1942 per Lluís Santacana Faralt i els rebaixos per a la construcció de la piscina municipal Francesc Santacana Romeu es van documentar materials arqueològics d'època romana a uns 5 m de fondària -segons les informacions orals proporcionades per Isidre Clopas. Entre el 4 i l'11 de juliol de 1990 Alfred Mauri va fer una excavació d'urgència a una finca propera al al lloc de les troballes amb motiu de l'enderroc de l'habitatge situat al carrer Francesc Santacana núm. 17.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.