Hostal del Llop Gualba

Vallès Oriental
Al límit oest del municipi amb Campins
Sector occidental, tocant a Campins

Coordenades:

41.72642
2.48783
457402
4619528
08097-165
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Dolent
En estat ruïnósi ple de vegetació
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.:08038A09109000
P. Barbado. OPC

Només queden algunes restes de molt difícil interpretació, tant pel seu estat com per la situació de la vegteació que ho tapa tot.

No apareix citat fins l'any 1955

GARCIA-PEY, E.: Gualba, recull onomàstic i tradicional, Ajunt. Gualba, 1996