Hostal de l'Esca L'Espunyola

  Berguedà
  A la zona de Sant Sadurní del Cint
  Al km 131,6 de la C-26, trencall al costat est.

  Coordenades:

  42.0353
  1.73671
  395434
  4654467
  08078-96
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XIX?
  Dolent
  Una pila de runa, és un dels pocs testimonis que sembla que queden d'aquesta edificació.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08077A012000580000HH
  Sara Simon Vilardaga

  Les ruïnes de l'Hostal de l'Esca estan cobertes de terra i pedres, resultat del propi enderroc de l'estructura i de material provinent de despedregar el camp de conreu i afectades pels mateixos treballs agrícoles. El gran camp de conreu encara és conegut pel nom del camp de l'Hostal de l'Esca. Pel costat oest del camp, a molt pocs metres discorre el camí ramader, sembla que la presència d'aquest i l'important trànsit que tenia degué fomentar l'existència de l'hostal. És freqüent que algunes masies que estan situades a tocar dels camins ramaders oferissin menjar i dormir, a més de productes de la casa. En aquest cas la denominació d'hostal sembla assenyalar que en aquest cas la casa devia estar clarament destinada a aquesta activitat, encara que compartida segurament amb tasques agrícoles i ramaderes.

  Tant sols tenim constància d'una referència documental en que es citi l'Hostal de l'Esca, és en el document de "Cumpliment pascual de la parroquia del Cint Any 1886", en que hi apareix la casa i hi consten com habitants Ramon Boladeras, Maria i Maria.