Hort d'en Font Alella

Maresme
marge est del Torrent de Rials
a 130 m de l'encreuament del Camí del Mig amb el torrent,

Coordenades:

41.49082
2.30543
442021
4593478
08003-283
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
I-V dC
Regular
No es coneix. Possiblement molt afectat pels conreus.
Legal
ZIA (Catàleg Patrimoni d'Alella - 2010)
Si (CCAA 738)
Fàcil
Productiu
Privada
varis propietaris
Jordi Montlló Bolart

En l' indret, Lluís Galera i Salvador Artés hi situen una vil·la romana en la publicació de l'any 1975 (GALERA; ARTÉS 1975, p. 21-A). El Sr. Bartomeu Llinàs informà l'equip que realitzava la Carta Arqueològica d'Alella (1987) que en el marge d'una terrassa de l'hort aparegué una
rasa plena de ceràmiques romanes i que en el torrent de Rials, que passa a l'est de l'hort, hi trobà un pivot d'àmfora en una rasa que s'obrí per enterrar una canalització.
En la visita a l' indret durant la revisió del Catàleg del Patrimoni Arqueològic d'Alella (2004) no s'observà en superfície cap indici de restes arqueològiques, si bé l'existència de diversos hivernacles i plantacions en dificultaren l'observació.

No es té notícia de la conservació de materials. És possible la vinculació del jaciment amb els propers del torrent de Rials i Can Patxiu.

Ll. Galera i S. Artés hi situen una vil·la romana en la publicació de l'any 1975.
Referències orals proporcionades per Bartomeu Llinàs durant la realització de la Carta Arqueològica d'Alella (1987).
No es té constància de cap actuació, únicament la recollida de material superficial.

AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella.
Carta Arqueològica d'Alella. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (IPAC). Generalitat de Catalunya, 1987.
FONT, Josep (2004). Catàleg del patrimoni arqueològic d'Alella. Inèdit.
GALERA, Lluís i ARTÉS, Salvador (1975). "Notes històriques de la parròquia de Sant Feliu d'Alella". Alella, pàg. 21-A.