Habitatge del Carrer Carme, 6 El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Carme, 6
134

Coordenades:

41.43913
2.01371
417604
4587976
08158 - 244
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Si no es te en compte la modificació important del buit dels baixos, l'edifici es conserva en bon estat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7781903DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici destinat a habitatge plurifamiliar, entre mitgeres. Consta de planta baixa, i dos pisos. La planta baixa està modificada amb la finalitat del seu ús comercial, amb un dels buits sobredimensionats. En planta primera i segona, marcant una única línia de verticalitat, s'obren sengles balcons (de buit més petit el del segon pis), amb voladís moltllurat, de major vol en el primer pis que en el segon. Les baranes són de ferro i presenten al costat del passamans decoració geomètrica, mentre que la part baixa te una singular decoració d'abelles inscrites dins dels corresponents cercles. Els buits dels balcons estan recercats i per la part interior, es protegeixen amb persianes de llibret. Per sobre de la cornisa, que és motllurada, conserva al centre el suport de la politja del moment de la seva construcció.