GORG DEL MIG / GORG DELS FRADRINS Copons

Anoia
Obaga del Gil, 08289
A escassa distància al nord del Gorg de Nafre
434m
08071-189
Patrimoni natural
Zones d'interès
Bo
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08070A00209002
Adriana Geladó Prat

Es tracta d'un gran clot format en el llit de la Riera Gran, on l'aigua s'entolla i alenteix el seu curs. L'aigua cau per una petita cascada, que salva el desnivell existent del substrat geològic del riu. El toll presenta una planta més o menys circular d'uns 20 metres de diàmetre aproximat, i sempre està ple d'aigua. La zona es caracteritza per una abundant vegetació de ribera que ombreja el gorg. El seu accés és molt díficil i en l'actualitat no s'hi pot accedir degut a l'abundant vegetació que l'envolta.