Goigs de Sant Salvador Santa Maria d'Oló

Moianès
Església parroquial de Santa Maria d'Oló. Plaça de l'Església, Oló
534

Coordenades:

41.87069
2.03407
419842
4635870
08258-256
Patrimoni immaterial
Música i dansa
XIX
Regular
Goigs que ja no es canten
Inexistent
Obert
Religiós
Pública
Jordi Piñero Subirana

Goigs que es cantaven tradicionalment en alguna capella d'Oló que no hem pogut identificar, tal vegada en alguna capella de l'església parroquial de Santa Maria d'Oló. Entre els versets dels goigs hi ha referències a una capella i a Oló: "en esta Capella / Cercada de camins / Velan com ovella / Los pobles vehins, / En tan bella imatge / Troban son pastor / (...) Quants pujan á Oló / Pera visitarvos, / en tota penúria / Vulgau consolarlos; / Sal, aibua, y ventura / Donéulos Senyor".

L'exemplar consultat és una edició probablement del segle XIX (Impremta de Josep Roca - Sant Miquel, núm. 15, Manresa).
Informació facilitada per Josep Canamasas Güell i Josep Llobet.