Goig del Gloriós San Cristo de Miralles Santa Maria de Miralles

Anoia
Sant Romà

Coordenades:

41.49905
1.52985
377294
4595202
08257-112
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
XIX
Bo
Encara que ja no es canta
Inexistent
Restringit
Sense ús
Pública
Pedro Barbado

Goig dedicat al Sant Crist i amb la següent lletra:

Puig en Creu esteu clavat
Per remey del Pecador
R. Perdoneu las nostras culpas,
Misericordia, Senyor

Vos, Rey meu, per enriquirnos
Vos dignareu de baixar
Del seno de l'Etern Pare
A n'aquest mon de treballs,
Hont vostra sang deramareu
Prenda de infinit valor.
Perdoneu, etc.

Per treballs y per tristesas
Vos sereu molt afligit
Dins d'un hort ab tres deixebles
La mes tenebrosa nit;
No es la menor de totas
Veurer un amich traïdor.
Perdoneu, etc.

Com al mes ruhi dels homes
Vareu ser pres i lligat,
Y ab molts i grans vituperis
A Jerusalem portat,
Y allí va maná asotarvos
Pilat jutge ab son mal cor
Perdoneu, etc.

La corona que os posaren
Fou per escarni i afront,
De punxagudes espinas
Per darvos pena i dolor
Y tot per lo be del home
Objecte de vostre amor
Perdoneu, etc.

Lo feixuch pes de la Creu
Vau portar fins al Calvari,
Sufrint pel camí la befa
D'aquell poble temerari;
Y puig Jesucrist sufrireu
Per fernos molt gran fabor
Perdoneunos, etc.

Vostras robas preciosas
Van jugarse'ls malfactors
Y despullat enclavaren
En Creu vostre diví cos.
Allí entremitj de dos lladres
Vareu dar al un perdó
Perdoneu, etc.

Quand en aqueix arbre os miro
Així ab los brasos oberts,
Nos cridau á penitencia
De tots nostres desacerts;
Gran error seria'l nostre
Si no deyam de bon cor
Perdoneu, etc.

Per aquesta Santa Imatge
Cobran los malats salut,
Y la terra mes estéril
Dona copiosos fruyts,
Dels pobres es sumo amparo
Y per tots inmens tresor.
Perdoneu, etc.

Tornada:

Per vostra sang preciosa,
Per vostres treballs i afronts,
Perdoneu les nostres culpas
Misericordia, Senyor.

Goig que ens han fet arribar l'Associació d'Amics dels Goigs.

El document fa esment al Sant Crist que és de data 1633. El document és del segle XIX