Forn del Sot del Verinal Campins

  Vallès Oriental
  Entre el Sot del Verinal i el Sot del Puig

  Coordenades:

  41.72175
  2.45893
  454995
  4619025
  08039-67
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós i està envoltat de vegetació.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08038A007000140000MB
  Marta Lloret Blackburn

  Forn de calç de planta circular, que està excavat sobre el terreny natural. La cambra de cocció amida uns 3,5 metres de diàmetre i 4,30 de fondària, tot i que es troba parcialment coberta de sediments. La boca està esfondrada.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.