Forn de Ginebres Balenyà

Osona
Els Ginebres
Estava situat en el marge d'un petit bosquet que hi ha a ponent dels Ginebres

Coordenades:

41.84214
2.22705
435828
4632538
08017-26
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
-VII /-III
Dolent
No s'observen restes en superície.
Legal
NNSS 2000
CCAA 2716
Fàcil
Sense ús
Privada
08017A003000300000OR
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

En el marge d'un camp de conreu situat a ponent de la masia de Ginebres s'hi va localitzar un forn ibèric. Algunes fonts apunten que es tractava de la paret posterior d'un forn ibèric, prop del qual es trobaven fragments de ceràmica i cagaferro en superfície. Tenia unes mides aproximades de 1,25 x 1 m. i no ha estat excavat.

La propietària de la masia de Ginebres té constància de l'existència d'un forn ibèric, que recorda que fou estudiat pel tonenc Felip Vall. La sra. M. Dolors Moles el va incloure a la seva tesina.

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic. Balenyà (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
PLADEVALL, A. (1990). Tona: Mil cent anys d'història. Vic: Eumo Editorial / Tona: Ajuntament de Tona.