Forn de calç del Sot de Mitjans Campins

  Vallès Oriental
  Sot de Mitjans
  Prop del camí que descendeix des de l'urbanització de Can Joanet fins al torrent.

  Coordenades:

  41.72771
  2.47683
  456488
  4619677
  08039-62
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  XVI-XVIII
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós i envoltat de vegetació.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A003000560000MM
  Marta Lloret Blackburn

  Forn de calç de planta circular, que està excavat sobre el terreny natural. La cambra de cocció amida uns 3,5 metres de diàmetre i 4,30 de fondària, tot i que es troba parcialment cobert de sediments. La boca es troba esfondrada.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).