Fontanelles
Muntanyola

  Osona
  Urbanització de Fontanelles
  Emplaçament
  Fontanelles s/n. Peu camí Urbanització de Fontanelles a Vilavendrell. 08505. Muntanyola.

  Coordenades:

  41.86095
  2.18045
  431979
  4634663
  Número de fitxa
  08129-62
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Popular
  Segle
  XII-XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  Presenta mal estat
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Muntanyola. Buenos Aires s/n. 08505. Muntanyola.
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Queden els basaments i part de les parets perimetrals del què hauria estat un mas format per un edifici annexat formant una planta rectangular orientada est-oest, amb façana de paredat comú de petites pedres escassament treballades i lligades amb morter. La resta d'estructures constructives són més aviat precàries. També es pot apreciar l'existència d'estructures properes destruïdes, que podrien correspondre a annexos de la mateixa casa o estructures més antigues no identificades.

  Fontanelles: habitada per la família Parareda (Joan Parareda Gaja i Antonia Roca Clarà) de Vespella i estadants al mas Vilanera el 1905 amb 9 fills. Feien servir l'alzina de menjador, per fer les xerrades i algun àpat.

  Mas que dóna nom a tota la urbanització de Fontanelles, segurament l'edifici actual correspon a una construcció del segle XVII, moment de desdoblament de propietats i de gran auge constructiu, ben documentat en els diverses parròquies de Muntanyola. Aquesta construcció limitaria Vilavendrell i Subirana. Es pot situar en un context de petits i grans arrendataris enriquits que decideixen construir-se una casa pròpia. Aquest petit establiment s'ha d'associar a una petita explotació que es dedicaria a l'explotació cerealista i ramadera d'abast particular i els seus amos apareixen sovint a la documentació baixmedieval i moderna dels corresponents arxius laics i eclesiàstics del municipi. En el cadastre de 1767 consta que Genís Vilavendrell era amo de Fontanelles, on hi vivia Mariano Molist com a masover i jornaler, i aquest constava de 94 quarters i 9/24 d'altre repartits en 11 i 12/24 quarters de sembradura (de primera a tercera qualitat), 2/24 d'horta, 6/24 quarters de boiga, 39 i 13/24 quarters de bosc i 6 quarters de rocals. Aquest confrontava a llevant amb el terme de Tona, a ponent amb el mas Vilavendrell, a Tramuntana amb el mas Saborit i el mas Serra. La finca va ser adquirida per l'ajuntament de Muntanyola al 1996 per 10 milions de pessetes i es té previst realitzar-hi un equipament municipal.

  AADD. (1996). Muntanyola. Revista trimestral n.4. març 1996. Ajuntament de Muntanyola. Muntanyola: 11. AADD. (1998). Muntanyola. Revista trimestral n.14. setembre 1998. Ajuntament de Muntanyola. Muntanyola: 6 AADD. (2003/2004). Muntanyola. Revista trimestral n.35. hivern 2003/2004. Ajuntament de Muntanyola. Muntanyola. PLADELASALA, J. (1953). "La parròquia de Muntanyola" a Ausa vol 1, n.4. Vic: 153-157.