Font Nova de Can Cases Martorell

Baix Llobregat
Parc Forestal de Can Cases

Coordenades:

41.48565
1.9054
408621
4593249
08114-263
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
1988
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Construcció nova, durant les obres d'arranjament del Parc de Can Cases. Forma part del conjunt de més de 5 fonts situades a l'entorn del Parc Forestal de Can Cases i al límit meridional de la SEAT. Cap d'aquestes fonts té aigua potable. Totes a la llera del Torrent de Llops.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa E 17 BPU-01.BAMP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.