Font Nova Les Masies de Roda

Osona
Península de Salou. 08510.
A l'extrem nord-occidnetal de la península de Salou.

Coordenades:

41.97904
2.31873
443560
4647674
08116-44
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Regular
L'estrucutra exterior i la volta estan molt descuidats.
Legal
ZEP (POUM, DOGC 5163 de 1/7/2008)
Fàcil
Altres
Privada
08115A00600018
Jacob Casquete Rodríguez

Font natural que es troba soterrada sota un camí no asfaltat. Aquesta disposa d'una petita bassa rectangular retallada en la pedra, que es troba coberta per una volta de canó bastida amb maons que es sosté sobre la roca i sobre una paret, també de maons. S'hi pot accedir a l'interior per una petita finestra oberta a l'interior. No s'aprecia brollador. A pocs metres vessant avall, a l'altra banda del camí, hi ha un abeurador retallat en la roca natural.

La font es troba emplaçada en el marge esquerre d'un camí no asfaltat. S'agafarà el camí que mena del mas Bosc de Salou a la colònia Salou-Baurier, i abans d'arribar aquesta, en el interior d'un giravolt es trobarà. ZEP Zona d'especial interès del patrimoni ecològic i paisatgístic (art. 138 de les Normes Urbanístiques, POUM Les Masies de Roda 2008).