Font del Moler
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Al Pla de Sant Joan, sobre la riera de Rafamans
  Emplaçament
  Al Pla de Sant Joan, sobre la riera de Rafamans
  52

  Coordenades:

  41.40347
  1.98145
  414862
  4584048
  Número de fitxa
  08905 - 77
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Regular
  Hi ha pintades i deixalles acumulades
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08313A01209004
  Autoria de la fitxa
  Xavier Esteve Gràcia

  Font emplaçada al Pla de Sant Joan, just per sobre de la riera de Rafamans, a la què s'accedeix per un corriol. Es tracta d'una surgència natural canalitzada en a una font emplaçada en una estructura de planta quadrada, encaixada al terreny. El sòl és sustentat per un mur de pedra seca. Entre aquestes parets la surgència alimenta, des d'un lateral, un safareig de planta quadrada, d'uns 2,5 m de costat, construït amb maons. Sembla que fou reparat no fa massa anys, car una inscripció gravada amb el número "1992" sobre una part refeta amb ciment ho delata. La vegetació està envaint l'estructura.

  Les dades de qualitat i de quantitat de les aigües subterrànies del municipi són pràcticament inexistents. Hi ha dos aqüífers: un, vinculat a la llera de la riera de Rafamans, i l'altre, un aqüífer calcari lliure, constituït per una capa de calcàries i dolomies del Muschelkalk inferior, d'uns 70 m de gruix. Aquest darrer aflora a tots dos vessants muntanyosos del municipi. La capa calcària que el forma està intercalada entre una capa impermeable d'argiles i gresos del Buntsandstein (a sota) i una de gresos i argiles vermelles del Muschelkalk mitjà (a sobre). Es tracta de materials triàsics. Recobrint-los, al fons de les valls i al peu dels desnivells, hi ha una capa de llims, sorres i argiles del Quaternari. El material calcari que forma l'aqüífer lliure és molt permeable i té tendència a la carstificació. Aflora a tots dos vessants de la riera de Rafamans; al vessant solell constitueix les cingleres de Pallejà, molt espectaculars. s'alimenta per infiltració de l'aigua de pluja i descarrega per petites surgències i fonts.
  Dues de les fonts de descàrrega de l'aqüífer calcari es van estudiar l'any 1988: la de Sta. Rita i la de Can Pongem (Diputació de Barcelona, 1988). Es volia valorar el possible efecte dels abocaments d'aigües residuals que produí a la urbanització Fontpineda, del municipi veí de Pallejà. No es va detectar afecció però es va advertir de la possibilitat que, en anys secs, la infiltració d'aigües residuals pogués perjudicar la qualitat de totes les fonts que hi ha a la zona de contacte del material calcari i la base impermeable. Actualment, però, les cases de Fontpineda ja estan connectades a la xarxa de clavegueram i no es preveu que hi hagi infiltracions. l'any 1998 es va sol·licitar l'anàlisi d'una altra font, la del Marge, al vessant nord, que es va caracteritzar de "no potable".

  AAVV (1988): Estudi de dues fonts situades a la Palma de Cervelló. Barcelona: Diputació de Barcelona Inèdit.
  VOLA, LA (2002) Estudi de valorització del Pla de Sant Joan (la Palma de Cervelló) com a espai natural d'ús social. Manlleu. Inèdit, dipositat a l'Ajuntament de la Palma de Cervelló.