Font del Frare o del Pare Miquel Fogars de Montclús

Vallès Oriental
A uns dos-cents metres al nord-oest de l'hotel l'Avet Blau.
A uns dos-cents metres al nord-oest de l'hotel l'Avet Blau.
1136

Coordenades:

41.77487
2.4603
455146
4624922
08081-104
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Diputació de Barcelona
Virgínia Cepero González

La font del Frare o del Pare Miquel es troba al peu de la riera de Santa Fe, a uns dos-cents metres al nord-oest de l'hotel l'Avet Blau i al capdavall del sot del Maldeventre.
La font és emmarcada per un mur de pedres lligades amb morter de calç. L'aigua, que raja de forma continua, cau a una petita pica de pedra. A banda i banda del mur s'adossen bancs fets també de pedra i morter. Al costat dret, tocant al banc, hi ha una petita escala feta amb els mateixos materials, i a l'altra banda dos bancs més de pedra, el primer de característiques similars als anteriors, i el segon amb un coronament fet amb petites pedretes.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081211.

A principis del segle XX, Joan Espanyol i Salvat, procurador dels comtes de la vall de Canet, propietaris de gran part de la vall, va dur a terme obres per tal de condicionar la font amb taules i un llarg pedrís.

- LÓPEZ CORTIJO, J.; BOMBÍ, A. (1991) "Les fonts de la vall de Santa Fe". Monografies del Montseny, 6. Viladrau: Amics del Montseny.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.