Font del Frare o del Pare Miquel Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  A uns dos-cents metres al nord-oest de l'hotel l'Avet Blau.
  A uns dos-cents metres al nord-oest de l'hotel l'Avet Blau.
  1136

  Coordenades:

  41.77487
  2.4603
  455146
  4624922
  08081-104
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Social
  Pública
  Diputació de Barcelona
  Virgínia Cepero González

  La font del Frare o del Pare Miquel es troba al peu de la riera de Santa Fe, a uns dos-cents metres al nord-oest de l'hotel l'Avet Blau i al capdavall del sot del Maldeventre.
  La font és emmarcada per un mur de pedres lligades amb morter de calç. L'aigua, que raja de forma continua, cau a una petita pica de pedra. A banda i banda del mur s'adossen bancs fets també de pedra i morter. Al costat dret, tocant al banc, hi ha una petita escala feta amb els mateixos materials, i a l'altra banda dos bancs més de pedra, el primer de característiques similars als anteriors, i el segon amb un coronament fet amb petites pedretes.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081211.

  A principis del segle XX, Joan Espanyol i Salvat, procurador dels comtes de la vall de Canet, propietaris de gran part de la vall, va dur a terme obres per tal de condicionar la font amb taules i un llarg pedrís.

  - LÓPEZ CORTIJO, J.; BOMBÍ, A. (1991) "Les fonts de la vall de Santa Fe". Monografies del Montseny, 6. Viladrau: Amics del Montseny.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.