Font de Terrades Les Masies de Roda

Osona
BV-5213 (km. 8), 08510.
Vessant Occidental del Turó de Terrades, al marge esquerres del Rec de la Casanova.

Coordenades:

41.97113
2.36537
447418
4646766
08116-42
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Legal
ZEP (POUM, DOGC 5163 de 1/7/2008)
Fàcil
Altres
Privada
08115A00500006
Jacob Casquete Rodríguez

Font obrada al costat de Rec de la Casanova. Es troba ubicada en un terreny amb pendent que pertany a la vessant occidental del turó de Terrades. La font té un accés des de una de les corbes de la carretera mitjançant un corriol que dóna pas a unes escales obrades. La font presenta un brollador de metall emplaçat en una feixa de pedra. Sota d'aquest hi ha un petit canal natural que va a parar al Rec de la Casanova, ubicat a un metre de la font.

La font presenta un rètol on es transcriu el topònim com Tarradass. ZEP Zona d'especial interès del patrimoni ecològic i paisatgístic (art. 138 de les Normes Urbanístiques, POUM Les Masies de Roda 2008).