Font de Corts Gualba

Vallès Oriental
Camí de Santa Fe
Sector nord del municipi

Coordenades:

41.76477
2.48582
457260
4623787
08097-143
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Dolent
Presenta problemes estructurals
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 08096A00100005
P. Barbado. OPC

Edifici rectangular d'uns 7 metres per 13, amb coberta d'un vessant a nord-est i façana a sud. Els paraments són de pedra i presenta una porta rectangular amb llinda de fusta i una petita finestra. Només té un pis.
El cos annexat al costat sud és de planta quadrada, uns 7 metres de llarg, i la coberta a un sol vessant dona a sud-oest.

Apareix citada al Nomenclàtor de 1860 i a l'amirallament de 1901 ja consta el seu mal estat de conservació.